november 8, 2023

6 manieren waarop blockchain de maritieme supply chain verandert

Blockchain transformeert diverse sectoren. De maritieme supply chain is daarop dan ook zeker geen uitzondering. Deze technologie biedt kansen voor het efficiënter en veiliger beheren van de complexe stromen van goederen over de hele wereld. Met blockchain maak je transactie mogelijk tussen mensen of partijen zonder dat er een centrale partij bij nodig is. In dit artikel bekijken we zes manier waarop blockchain de maritieme supply chain verandert en welke impact het heeft op de maritieme industrie.

Blockchain in de supply chains

Informatie decentraal en onveranderlijk vastleggen. Dat schept een zee van mogelijkheden. Ook binnen de complexe, mondiale supply chain biedt blockchain tal van mogelijke toepassingen. Partijen kunnen bijvoorbeeld transacties vastleggen in een gedeeld digitaal grootboek waarin gegevens, eenmaal geplaatst, niet meer kunnen worden gewijzigd. Dit biedt talloze mogelijkheden op het gebied van veiligheid en transparantie. Gegevens over de verzending en distributie van de containers worden standaard opgenomen in de blockchain. Deze omvatten informatie over de locaties waar de containers zijn geweest, de tijdstippen van verzending en ontvangst, en alle betrokken partijen. Dit is een waardevolle inbreng in de strijd tegen drugs.

Blockchain versus traditionele supply chain

Blockchain vs supply chain? Het is eerder blockchain + supply chain. De partijen in de supply chain vertrouwen traditioneel gezien op omvangrijk papierwerk en intermediairs. Denk bijvoorbeeld aan wereldwijde verzending van goederen waarbij elk stadium van de reis diverse documenten en tussenpersonen vereist, zoals vrachtbrieven, douaneformulieren en verzekeringscertificaten. Deze moeten fysiek of digitaal door verschillende partijen worden verwerkt. Dankzij blockchain worden deze processen vervangen door een soort digitaal grootboek. Betrokken partijen (van fabrikant tot logistiek dienstverlener) kunnen veilig en direct transacties vastleggen, zonder tussenkomst van derden. Hierdoor verhoog je de efficiëntie, vermindert het aantal fouten en versnelt het hele proces.

Praktijkvoorbeelden van veranderingen door blockchain in supply chain

Het nut van blockchain in supply chain management spreekt bijna voor zich. Maar hoe vertaalt zich dat naar de praktijk? Hier geven we je enkele voorbeelden van het (potentiële) gebruik van blockchain in supply chains en de voordelen die dat oplevert.

 1. Minder fraude

  De waarde van veel producten is afhankelijk van eigendomsoverdrachten en andere zaken die vaak in digitale of papieren vorm worden vastgelegd. Deze documenten zijn vatbaar voor fraude, wat vooral problematisch is als het gaat om de eigenaren van zaken. Vaak worden pincodes gebruikt om containers vrij te geven, maar deze kunnen worden gemanipuleerd. Met blockchain kunnen bijvoorbeeld systemen zoals SCR van T-mining worden ingezet om eigendomsrechten veilig over te dragen, waardoor fraude vrijwel onmogelijk wordt. Hierdoor wordt niet alleen de integriteit van de eigendomsoverdrachten gewaarborgd, maar wordt ook de waarde van de producten behouden.

 2. Betere traceerbaarheid

  Wie in de supply chain werkt, weet dat goede traceerbaarheid essentieel is. Blockchain maakt het mogelijk de herkomst en reis van goederen nauwkeurig bij te houden. Neem als voorbeeld een exporteur van fruit die blockchain gebruikt om de herkomst van elk stuk fruit te registreren. Door blockchain te gebruiken, kan elk stadium van de reis van het fruit nauwkeurig worden vastgelegd. Hierdoor wordt het vertrouwen in de kwaliteit en duurzaamheid vergroot.

 3. Snellere betalingen

  Met blockchain worden financiële transacties direct en veilig afgehandeld. Dit vermindert tijd en kosten die gepaard gaan met traditionele betalingsmethoden, wat gunstig is voor alle betrokken partijen.

 4. Effectief voorraadbeheer

  Blockchain maakt realtime monitoring van voorraadniveaus mogelijk. Dit helpt bedrijven om efficiënter voorraadbeheer te implementeren en verspilling te verminderen.

 5. Eenvoudigere compliance

  Veel compliancewetgeving bestaat er vooral uit dat je als partij in een chain-of-custody (keten van verantwoording) een bepaalde bewijslast hebt. Stel dat een rederij blockchain gebruikt om gegevens met betrekking tot naleving van regelgeving vast te leggen, zoals veiligheids- en milieustandaarden. Dit maakt het eenvoudiger om bewijslast te leveren in overeenstemming met wetgeving, wat weer zorgt voor verminderde administratie en versnelde processen.

 6. Verbeterde samenwerking

  Samenwerking tussen verschillende partijen in de keten is vaak uitdagend, omdat niet iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie. Blockchain bevordert samenwerking door partijen deze toegang wel te geven. Dit schept vertrouwen en versnelt processen tussen verschillende partijen in de supply chain. Stel dat een containervervoerder, de douane en magazijnen allemaal toegang hebben tot een blockchain platform, dan kunnen ze hier allen real-time gegevens delen en/of inzien, zoals de status van zendingen en de douane status.

Belang van dataopslag in de maritieme industrie

Het gebruik van blockchain technologie in toeleveringsketens is een logische stap, omdat supply chains draaien om vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid. Producten moeten van A naar B komen, maar de partijen aan het begin van de stroom kennen de partijen aan het einde niet. Dit betekent dat er betrouwbare dataopslag nodig is. Blockchain heeft de potentie om vertrouwen en het delen van informatie binnen complexe ketens een enorme boost te geven.

Uitdagingen bij het implementeren van blockchain in de scheepvaart

Hoewel blockchain in supply chain management veel voordelen biedt, zijn er ook uitdagingen bij de implementatie. Het vereist investeringen in zowel de technologie, als in het opleiden van mensen om deze systemen te kunnen gebruiken. Daarnaast kun je denken aan investeringen in cybersecurity, om de veiligheid van het gebruik van blockchain-technologieën te waarborgen. Ook moeten bedrijven partners vinden die betrouwbare blockchain-oplossingen bieden. De theorie is daar, maar blockchain in de maritieme industrie vraagt om veel fine-tuning.

Al met al kan er gesteld worden dat de impact van blockchain op de maritieme supply chain groot potentieel heeft. De technologie biedt niet alleen kansen voor een efficiënter en veiliger beheer van wereldwijde goederenstromen, maar verandert ook de manier waarop partijen in deze ketens met elkaar omgaan en communiceren. Van het decentraal en onveranderlijk vastleggen van informatie tot het elimineren van fraude, het verbeteren van traceerbaarheid, het versnellen van betalingen, optimaliseren van voorraadbeheer, eenvoudiger voldoen aan compliance wetgeving tot het bevorderen van samenwerking – blockchain biedt tal van voordelen voor de maritieme industrie.

Veel gestelde vragen

Hoe wordt blockchain toegepast in de supply chain?

Blockchain wordt in sommige gevallen toegepast in supply chains door transacties of chains-of-custody vast te leggen in een gedistribueerd grootboek dat niet kan worden gewijzigd. Hierdoor worden processen transparanter en veiliger.

Wat is het effect van blockchain-technologie op de toekomst van de maritieme industrie?

Blockchain-technologie heeft het potentieel om de maritieme industrie efficiënter en veiliger te maken, met verbeterde traceerbaarheid, snellere betalingen en betere samenwerking tussen partijen.

Wat zijn de uitdagingen van het gebruik van blockchain in de toeleveringsketen?

Uitdagingen bij het gebruik van blockchain zijn onder andere verandering in bedrijfscultuur, investeringskosten en het vinden van betrouwbare partners voor blockchain-oplossingen.

Recent ander nieuws

Bekijk alles arrow right

20 jaar KNRM support

arrow right

5 verschillen tussen een traineeship en een stage

arrow right