november 8, 2023

Voordelen en risico’s van kunstmatige intelligentie (AI) in supply chain management

Kunstmatige Intelligentie (AI) heeft de potentie om supply chain management ingrijpend te veranderen. Maar bij AI in de supply chain komen zowel voordelen als risico’s kijken. In dit artikel bekijken we de rol van AI in de logistiek en toeleveringsketens. Specifiek kijken we naar de voordelen en risico’s van AI in supply chain management en benoemen we ook een aantal voorbeelden.

Wat is kunstmatige intelligentie en hoe werkt het?

AI is technologie die machines helpt taken uit te voeren die normaliter menselijke intelligentie vereisen. Taken met diverse variabelen die creativiteit vergen, bijvoorbeeld. Een voorbeeld is het gebruik van AI in supply chain management voor voorraadbeheer. In de praktijk betekent dit dat computers (AI) kunnen leren van gegevens en beslissingen kunnen nemen op basis van die kennis. AI gebruikt algoritmen en statistische modellen om patronen te herkennen en voorspellingen te doen.

Invloed van AI in de supply chain

Supply chains zijn bij uitstek gecompliceerde structuren met diverse variabelen en databronnen. AI en supply chain management zijn in potentie dus een uitstekend huwelijk. Hier kunnen de unieke vermogens van kunstmatige intelligentie écht verschil maken. Het stelt partijen binnen supply chains in staat om gegevens te analyseren en inzichten te verkrijgen die menselijke planners mogelijk over het hoofd zien. Dit leidt dan tot slimmere planningen, betere voorraadbeslissingen en nog een aantal voordelen.

Voordelen van artificial intelligence in supply chain management

Nauwkeuriger

Een van de belangrijkste voordelen van AI in supply chain management is de verbeterde nauwkeurigheid van voorspellingen. AI kan grote hoeveelheden gegevens analyseren en complexe patronen herkennen, waardoor partijen beter kunnen anticiperen op vraagfluctuaties en voorraadniveaus kunnen optimaliseren.

Kostenbesparing

AI helpt bij het verminderen van operationele kosten. Door slimmere routes te plannen en beter voorraadbeheer te implementeren, besparen bedrijven kosten op transport en voorraadopslag. Het bespaart onnodig en/of tijdrovend administratief werk zodat mensen zich kunnen focussen op de belangrijke taken.

Beter product

Uiteindelijk zijn supply chain diensten een product als elk ander. Kan je het beter, sneller of goedkoper dan de concurrent? Dan kopen partijen bij jou. Een snellere en effectievere supply chain leidt tot een concurrentievoordeel. Of – in het geval dat je concurrenten ook AI gebruiken – voorkomt het een concurrentienadeel.

Risico’s en uitdagingen van AI in de Supply Chain

Onjuiste data en voorspellingen

In theorie is AI de meest geavanceerde methode om gecompliceerde datastructuren te ontleden en er beslissingen op te baseren. In de praktijk betekent dit dat mensen het spreekwoordelijke roer even los moeten laten. AI is niet onfeilbaar en als AI onjuiste beslissingen neemt – ook AI is afhankelijk van de kwaliteit van de input – is het soms lastiger te achterhalen hoe dat komt. 

Onvoldoende visie op AI

Bij grote technologische omwentelingen, zoals eerder bijvoorbeeld de opkomst van het internet, bestaat het risico dat iedereen meteen aan boord wil springen, zonder zich goed te verdiepen. Juist AI vraagt om zeer bewuste overwegingen en keuzes. Het risico bestaat dat partijen data verstrekken of beslissingen nemen, zonder de gevolgen daarvan goed te overzien.

Ethische overwegingen

Rondom AI – en dus ook de toepassing van AI in logistiek en toeleveringsketens – bestaan talloze risico’s en ethische overwegingen. AI neemt beslissingen, maar de gevolgen daarvan treffen echte mensen. Zo kan privacygevoelige informatie op ongewenste plekken terechtkomen. Ook is het verlies van arbeidsplaatsen een schaduwzijde van de efficiëntieverbetering die AI teweegbrengt.

Voorbeelden van kunstmatige intelligentie in supply chain management

In de praktijk wordt AI al op verschillende manieren toegepast in supply chain management. Een eenvoudig voorbeeld is de toepassing van AI om containernummers middels camerabeelden te achterhalen en vervolgens te verwerken in de TOS.  Een ander voorbeeld is het gebruik van AI voor voorspellend onderhoud van transportmiddelen. Door gegevens te analyseren, identificeert AI risico’s voordat ze zich als problemen manifesteren. Tot slot wordt AI ook veelgebruikt voor voorraadbeheer. AI analyseert realtime gegevens en doet op basis daarvan aanbevelingen voor het bijvullen van voorraden, waardoor overtollige voorraad en tekorten worden voorkomen. Zo zijn er meer voorbeelden waarbij AI in supply chains een mate van efficiëntie bewerkstelligt die met louter mensen en traditionele software onhaalbaar is.

Veel gestelde vragen

Hoe wordt kunstmatige intelligentie toegepast in de toeleveringsketen?

AI in logistiek en toeleveringsketens doet voorspellingen op basis van gegevensanalyse en modellen. Dit verbetert de efficiëntie te verbeteren en verlaagt kosten.

Welke voordelen biedt AI bij supply chain management?

AI biedt voordelen zoals grotere nauwkeurigheid, kostenbesparingen en een beter product.

Wat is het risico van AI in de supply chain?

AI behelst het (gedeeltelijk) outsourcen van beslissingen en data-analyse van mensen naar systemen. Daarmee geef je controle uit handen en is het soms lastiger de oorzaak van een fout te achterhalen. Zonder het gebruik van de juiste data worden verkeerde beslissingen genomen.

Recent ander nieuws

Bekijk alles arrow right

20 jaar KNRM support

arrow right

5 verschillen tussen een traineeship en een stage

arrow right