mei 7, 2024

Project EMSWe als venster naar een nieuwe wereld

In een tweetal recente artikelen gingen we in op de European Maritime Single Window environment (EMSWe), en wierpen we een blik op de inhoud en impact ervan. Een onderzoek als dit zorgt ervoor dat Venturn altijd kennis heeft over de nieuwe ontwikkelingen in de maritieme supply chain. Daarbij zorgt de opzet van deze onderzoeken voor het inspireren van een nieuwe generatie maritieme leiders via het Venturn Young Professional traineeship.

VYP-Traineeship

Het Venturn Young Professional traineeship betreft een tweejarig postuniversitair traineeship dat jong talent de mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen binnen de maritieme sector. Deze sector, die niet direct als eerste op de radar van jonge talent komt, is wel van essentieel belang voor zowel de Nederlandse economie als onze positie in de wereld. Binnen deze sector heerst een aanzienlijke dynamiek en is het de plaats voor een breed scala aan kennis en specialisaties. VYP’ers vertegenwoordigen dan ook diverse achtergronden, variërend van economie en psychologie tot data science en supply chain management. Het is vanuit deze diversiteit aan invalshoeken dat de maritieme supply chain van morgen vorm krijgt.

Venturn en onderzoek

Zoals besproken in de eerste twee artikelen over het onderwerp, is het EMSWe een verordening van de Europese Unie, die het vereenvoudigen en harmoniseren van de uitwisseling van data voortkomend uit maritieme meldingsformaliteiten beoogt. Het EMSWe initiatief schept vele vragen rondom het concept, bleek uit het initiële onderzoek. Veel partners in de maritieme supply chain hadden vragen over het concept in zijn algemeenheid, de concrete verandering die het teweeg kan brengen in de industrie en de impact op verschillende stakeholders. Venturn, als organisatie die zich toelegt op expertise in de maritieme toeleveringsketen, onderneemt hierom graag onderzoek om inhoudelijke kennis over onderwerpen als het EMSWe te verkrijgen. Door het opbouwen van deze expertise kunnen wij ons netwerk voorzien van nieuwe inzichten, en ondersteuning bieden waar het nodig is.

Project EMSWe: aanmeren als VYP’er

Het initiëren van een onderzoeksproject biedt een waardevolle gelegenheid voor zowel Venturn, als de Young Professionals binnen het VYP-traineeship. Klanten vertrouwen op de expertise van Venturn om te navigeren in het complexe speelveld dat de maritieme supply chain is. Door de sterk internationale strekking van de industrie en de grote economische belangen die er spelen, is de kennisbehoefte enorm en zijn de potentiële voordelen van optimalisatie dat eveneens. Door het uitvoeren van onderzoek zorgt Venturn ervoor dat het een kennispositie heeft op relevante ontwikkelingen in de maritieme sector, en daardoor het aanspreekpunt is en blijft voor alle actoren in de maritieme supply chain.

Tegelijkertijd biedt het onderzoek VYP-trainees een uitstekende mogelijkheid om zich te verdiepen in de maritieme toeleveringsketen en hun professionele ontwikkeling te bevorderen. Ook werken VYP’ers direct aan de eigen kennispositie die door klanten enorm wordt gewaardeerd. Op deze manier kunnen VYP’ers altijd zorgen voor tastbare impact tijdens hun opdrachten.

De voordelen van het onderzoek zijn onmiskenbaar, maar om extra duiding te geven worden de manieren waarop het onderzoek concreet een verschil heeft gemaakt voor de VYP-trainees verder toegelicht.

De maritime supply chain – een wereld vol mogelijkheden

Zoals vernoemd spelen Venturn Young Professionals, ofwel VYP’ers een grote rol in het onderzoek naar de inhoud en impact van het EMSWe in de maritieme keten. Buiten de organisatorische zaken die een voor zijn rekening neemt, zijn ze natuurlijk ook volop betrokken bij het verzamelen en verwerken van informatie. Hierdoor komen ze naast de nodige deskresearch ook in contact met academici, experts uit de industrie, klanten en overheidsfunctionarissen.

“Het is waanzinnig interessant om door dit onderzoek ook de potentiële impact op de dagelijkse praktijk in mijn opdracht bij APM Terminals te ontdekken,” aldus Arthur Kavelaars.

Mede door de brede impact die het EMSWe met zich meebrengt door de gehele maritieme keten, betekent dit het opdoen van contacten en informatie vanuit vele invalshoeken in de keten. Hierdoor komen VYP’ers in aanraking met allerlei verschillende organisaties, mensen en uitdagingen. Zo ondervinden VYP’ers welke aspecten van de keten hun maritieme hart het snelst doet kloppen. Ook zorgen op deze manier de Young Professionals voor een kennispositie die zowel voor klanten als Venturn relevant is. Op deze manier kunnen opgedane inzichten direct toegepast kunnen worden binnen lopende en toekomstige opdrachten.

Sturen naar succes: kapiteinschap over het EMSWe onderzoek

Om een project als dit tot succes te maken, is goed leiderschap nodig. Laat leiderschap nu een van de hoekstenen van Venturn zijn. VYP’ers hebben, middels proactief pitchen en netwerken, betrokkenheid en interesse gecreëerd bij partijen in de maritieme supply chain voor het EMSWe onderzoek van Venturn. Hierdoor zijn ze in staat geweest hun netwerk uit te breiden door contacten te leggen, interviews te organiseren en vervolgafspraken op te zetten.

“Het EMSWe project heeft me de mogelijkheid geboden om experts binnen de maritieme industrie te leren kennen, en toe te voegen aan mijn netwerk,” vertelt Vincent Dijkstra, momenteel bezig met een opdracht bij North Sea Port.

Nadat aan de hand van deze interviews een duidelijk beeld ontstond van de inhoud en impact van het EMSWe, namen VYP’ers ook het voortouw bij het verwerken van deze informatie naar waardevolle inzichten. Denk hierbij aan het ontwikkelen van strategieën om deze informatie commercieel interessant te maken voor Venturn, haar klanten en relevante stakeholders. Op deze manier zijn VYP’ers, met de kenmerkende leiderschapskwaliteiten en vakinhoudelijke kennis een aanwinst voor alle partijen in de maritieme supply chain.

Ankeren bij Venturn

Het EMSWe-onderzoek heeft een waardevolle functie voor zowel nieuwe als bestaande VYP’ers. Als project waar alle VYP’ers aan deelnemen voor, tussen of naast hun opdrachten, ontstaat de mogelijkheid voor onderlinge ontmoetingen, gesprekken, en het uitwisselen van inzichten. Deze dynamiek is exemplarisch voor het VYP-programma en versterkt de band tussen de VYP- trainees.

“Het mooiste aan het EMSWe-project is dat ik naast mijn werkzaamheden bij EVOS ook samen kan werken met mijn mede-VYP’ers,” vindt Nick Janssen.

Bovendien is dit project een waardevolle toevoeging voor nieuwe VYP’ers. Het biedt hun de gelegenheid om zich snel thuis te voelen, aangezien zij kunnen bijdragen aan een gestructureerd project met duidelijke doelen en richtlijnen, terwijl zij bekend worden met Venturn als organisatie, en de maritieme supply chain waarin Venturn actief is. Daarnaast zorgt een dergelijk project ervoor dat nieuwe collega’s en collega-trainees snel in contact komen, en samenwerken met elkaar.

Op eigen zeebenen staan

Het EMSWe-onderzoek vervult een cruciale rol in het faciliteren van de overgang van het studentenleven naar het professionele werkende leven, een fase die vaak gepaard kan gaan met veel nieuwe indrukken, situaties en omgevingen. Door direct betrokken te zijn bij een onderzoek als dit, in een groep bestaande uit trainees die zich in dezelfde leeftijds- en carrièrefase bevinden, biedt het EMSWe-onderzoek een fijne plek om jezelf te leren kennen in deze nieuwe situatie. Zo ga je van koers lezen, naar koers bepalen.

“Het EMSWe onderzoek stelde mij in staat om learning by doing toe te passen. Via dit project kon ik de kennis en tools opgedaan in mijn studie beetje bij beetje toepassen in de praktijk,” geeft Virginia Gonzalez Pouso aan.

Word jij onze nieuwe VYP?

Het EMSWe blijkt echt een venster naar een nieuwe wereld, voor Venturn, de VYP’ers, en de maritieme supply chain. Het onderzoek heeft dan ook een aanzienlijke impact. Dankzij dit onderzoek kunnen VYP’ers niet alleen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de maritieme sector, maar ook hun eigen leiderschapsvaardigheden aanscherpen en uitbreiden.

Ben jij pas afgestudeerd of oriënteer je je op je carrière na je afstuderen? VYP zoekt altijd talent voor een betaald traineeship, waarin je kennismaakt met de dynamische wereld van de maritieme sector. Meld je vrijblijvend aan en we kijken naar de mogelijkheden om jouw horizon te verbreden

Recent ander nieuws

Bekijk alles arrow right

20 jaar KNRM support

arrow right

5 verschillen tussen een traineeship en een stage

arrow right